Chernihiv Regional Museum named after Vasyl Tarnovsky
Chernihiv Literary Memorial Museum-Reserve of Mykhailo Kotsyubynsky
Chernihiv Regional Art Museum named after Grigory Galahan
Novomoskovsk City Historical and Local History Museum named after Petro Kalnyshevsky
Dnipropetrovsk National Historical Museum named after Yavornytsky
Museum of the History of the City of Kamianske
Prykarpattia Art Museum, Ivano-Frankivsk Regional Art Museum
Ivano-Frankivsk Local Lore Museum
Rusiv Literary and Memorial Museum of Vasyl Stefanyk
Literary-Memorial Museum of Ivan Franko
Ethnographic Museum of Khata-Grazhda
Museum Mykhailo Hrushevsky
History and Local Lore Museum of "Hutsulshchyna"
Kharkiv Art Museum
Kherson Regional Art Museum named after Oleksiy Shovkunenko
Khmelnytskyi Regional Museum of Local Lore
Khmelnytskyi Regional Art Museum
Historical and Memorial Museum of Mykhailo Hrushevsky
Taras Shevchenko National Museum
National Science and Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine
National Museum of the History of Ukraine in the Second World-War. Memorial Complex
National Memorial Complex of Heroes of the Heavenly Hundred -Museum of the Revolution of Dignity
National Museum of the History of Ukraine
National Conservation Area "St. Sophia Cathedral"
National Museum "Chornobyl"
Historical and local history department of the Yampil Museum of Fine Arts
National Art Museum of Ukraine
Luhansk Regional Museum of Local Lore
"City Museum" city of Rubizhne
Lysychansk City Museum of Local History
Donetsk regional local history museum
Donetsk Regional Art Museum
Popasna Museum of Local Lore named after Semen Iofe
Pokrovsky Historical Museum
National Museum in Lviv named after Andrey Sheptytsky
Slovyiansk Museum of Local Lore
Lviv Historical Museum
Historical and Local Lore Museum of Lviv
State historical and architectural reserve in the city of Sviatohirsk
Lviv Ivan Franko National Literary and Memorial Museum
Solomiya Krushelnytska Music Memorial Museum in Lviv
Lviv Museum of the History of Religion
Brodivsky Historical and Local Lore Museum
Museum "Drohobychyna"
Museum of the resort town of Truskavets
Mykhailo Bilas Art Museum"
Mykolaiv Regional Art Museum named after Vasyl Vereshchagin
State Historical and Cultural Reserve "Naguyevychi"
Mykolaiv Regional Museum of Local History
Historical and Ethnographic Museum "Boykivshchyna"
Bashtan Museum of Local Lore
Ochakiv Museum of Marine Painting named after R.G. Sudkovsky
Kremenchuk Local History Museum
Volhyn Museum of Local Lore
Lesya Ukrainka Manor Museum in Kolodyazhny
"Khortytsia" National Conservation Area
About
OBMIN
EN/PL/UA
Russia’s war on Ukraine not only aims at conquering it but also at annihilating the Ukrainian identity. Therefore, the countless destructions of Ukrainian art and culture are not collateral damage but a core part of Russian warfare.

This is why OBMIN was founded in summer 2022 as a platform for Ukrainian museums and got set up as a foundation in Warsaw in December 2022.
As of today, 56 museums from all parts of Ukraine are represented on this platform – large and internationally renowned ones like the Maidan Museum or World War II Museum, both in Kyiv, and lesser ones, e.g. depicting regional history and culture.
OBMIN (Ukrainian for exchange) follows 3 main objectives:
  1. on short term: targeting support and survival aid for Ukrainian museums and their employees.
  2. on mid term: organizing exchange between these museums on shared topics and providing offers on how to further professionalize their work, e.g. via digitalizing their art objects.
  3. on mid and long term: promoting the knowledge and understanding of Ukrainian art and culture outside of Ukraine as part of the common European cultural heritage.
To wojna na wyniszczenie narodu, a w takiej wojnie walka o kulturę ma znaczenie fundamentalne. Dlatego Rosjanie tak metodycznie i na taką skalę niszczą i wywożą z Ukrainy dzieła sztuki.

Żeby wesprzeć ukraińskie muzea, latem 2022 roku stworzyliśmy platformę OBMIN, która w grudniu 2022 roku przekształciła się w fundację. Obecnie w naszej sieci jest już 56 ukraińskich muzeów, poszkodowanych w czasie wojny. Są to zarówno duże i cieszące się międzynarodową renomą instytucje, takie jak Muzeum Majdanu czy Muzeum II Wojny Światowej, jak i mniejsze, regionalne.
OBMIN znaczy „wymiana”. Fundacja realizuje trzy główne cele:
  1. wsparcie i pomoc w przetrwaniu dla ukraińskich muzeów i ich pracowników
  2. umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, organizowanie szkoleń, m.in. z digitalizacji zbiorów
  3. promowanie ukraińskiej sztuki i kultury poza granicami Ukrainy, jako części wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Війна Росії проти України спрямована не лише на її завоювання, а й на знищення української ідентичності. Тому численні знищення українського мистецтва та культури є не супутньою шкодою, а скоріше основною частиною російської моделі ведення війни.

Саме тому OBMIN було засновано влітку 2022 року, як платформу для українських музеїв, і створено, як фонд у Варшаві, в грудні 2022 року.
На сьогоднішній день на цій платформі представлено 56 музеїв з усіх куточків України – великих і всесвітньо відомих, як-от Музей Майдану чи Другої світової війни, обидва у Києві, так і менших, наприклад регіональні та історико-краєзнавчі. 
OBMIN (українською обмін) має 3 основні цілі:
  1. в короткостроковій перспективі: цільова підтримка та допомога виживання українських музеїв та їхніх працівників;
  2. у середньостроковій перспективі: організація обміну між цими музеями спільними темами та надання пропозицій щодо подальшої професіоналізації їхньої роботи, наприклад, шляхом оцифрування своїх витворів мистецтва;
  3. у середньостроковій та довгостроковій перспективах: сприяння пізнанню та розумінню українського мистецтва та культури за межами України, як частини спільної європейської культурної спадщини.e.
Who have
joined
Chernihiv Region
Chernihiv Regional Museum named after Vasyl Tarnovsky

Chernihiv Literary Memorial Museum-Reserve of Mykhailo Kotsyubynsky

Chernihiv Regional Art Museum named after Grigory Galahan



Dnipropetrovsk Region
Novomoskovsk City Historical and Local History Museum named after Petro Kalnyshevsky

Dnipropetrovsk National Historical Museum named after Yavornytsky

Museum of the History of the City of Kamianske



Donetsk Region
Donetsk Regional Art Museum

Donetsk regional local history museum

Pokrovsky Historical Museum

Slovyiansk Museum of Local Lore

State historical and architectural reserve in the city of Sviatohirsk



Ivano-Frankivsk Region
Prykarpattia Art Museum, Ivano-Frankivsk Regional Art Museum

Ivano-Frankivsk Local Lore Museum

Rusiv Literary and Memorial Museum of Vasyl Stefanyk

Literary-Memorial Museum of Ivan Franko

Ethnographic Museum of Khata-Grazhda

Museum Mykhailo Hrushevsky

History and Local Lore Museum of "Hutsulshchyna"



Kharkiv Region
Kharkiv Art Museum



Kherson Region
Kherson Regional Art Museum named after Oleksiy Shovkunenko



Khmelnytskyi Region
Khmelnytskyi Regional Art Museum

Khmelnytskyi Regional Museum of Local Lore



Kyiv Region
Historical and Memorial Museum of Mykhailo Hrushevsky

Taras Shevchenko National Museum

National Science and Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine

National Museum of the History of Ukraine in the Second World-War. Memorial Complex

National Memorial Complex of Heroes of the Heavenly Hundred -Museum of the Revolution of Dignity

National Museum of the History of Ukraine

National Conservation Area "St. Sophia Cathedral"

National Art Museum of Ukraine

National Museum "Chornobyl"



Luhansk Region
Luhansk Regional Museum of Local Lore

"City Museum" city of Rubizhne

Lysychansk City Museum of Local History

Popasna Museum of Local Lore named after Semen Iofe



Lviv Region
National Museum in Lviv named after Andrey Sheptytsky

Lviv Historical Museum

Historical and Local Lore Museum of Lviv

Lviv Ivan Franko National Literary and Memorial Museum

Solomiya Krushelnytska Music Memorial Museum in Lviv

Lviv Museum of the History of Religion

Brodivsky Historical and Local Lore Museum

Museum "Drohobychyna"

Mykhailo Bilas Art Museum"

Museum of the resort town of Truskavets

State Historical and Cultural Reserve "Naguyevychi"

Historical and Ethnographic Museum "Boykivshchyna"



Mykolaiv Region
Mykolaiv Regional Art Museum named after Vasyl Vereshchagin

Mykolaiv Regional Museum of Local History

Bashtan Museum of Local Lore

Ochakiv Museum of Marine Painting named after R.G. Sudkovsky



Poltava Region
Kremenchuk Local History Museum



Vinnytsia region
Historical and local history department of the Yampil Museum of Fine Arts



Volhynian Region
Volhyn Museum of Local Lore

Lesya Ukrainka Manor Museum in Kolodyazhny



Zaporizhian Region
"Khortytsia" National Conservation Area